Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Áttekintés

Az forrastemplomarend.unas.hu webáruház (a továbbiakban: a Webáruház) üzemeltetője a Forrás Temploma Rend Egyesület (továbbiakban: a Tulajdonos). A weboldal látogatásával és az azon keresztül történő vásárlással Ön elfogadja a jelen dokumentumban foglalt “Általános Szerződési Feltételeket” (a továbbiakban: ÁSZF). Az ÁSZF az oldal valamennyi látogatójára és felhasználójáró egyaránt érvényes.

Kérjük az oldal látogatása és használata előtt ismerje meg az ÁSZF tartalmát. Amennyiben az ÁSZF-ben rögzített használati feltételek valamelyikét nem fogadja el, kérjük ne használja webáruházunkat.

A Webáruházban időközben, vagy a jövőben bevezetésre kerülő valamennyi új alkotóelem, termék, űrlap, szolgáltatás, stb. külön rendelkezés hiányában is egyaránt folyamatosan jelen ÁSZF hatálya alá tartozik. A jelenlegi weboldalon Önnek bármikor lehetősége van megtekinteni és (jogszabályi kötelezettségeinknek megfelelően) rögzíteni (kinyomtatni) az ÁSZF aktuális verzióját.

Teljes mértékben fenntartjuk a lehetőséget, hogy az ÁSZF bármely pontját indoklás és értesítés nélkül bármikor kiegészítsük, módosítsuk, vagy töröljük. Az Ön felelőssége, hogy rendszeresen visszalátogatva értesüljön az esetleges változtatásokról.

1. FEJEZET – A WEBÁRUHÁZ HASZNÁLATI FELTÉTELEI

Az ÁSZF elfogadásával Ön kifejezi, hogy nagykorú, cselekvőképes személy.

A Webáruház által forgalmazott termékeket, az azokkal összefüggésben a Webáruházból lementett digitális tartalmakat, vagy az azokról készített felvételeket nem használhatja semmilyen illegális, vagy jogosulatlan célra. Bármilyen ezzel összefüggő tartalom felhasználása kizárólag a Tulajdonos előzetes írásos engedélyével lehetséges.

Tilos bármilyen vírust, férget, vagy káros célból készített kódelemet a Webáruházon keresztül megpróbálni közvetíteni.

Az ÁSZF-ben rögzített szabályok bármilyen típusú megsértése a webáruházból való azonnali kitiltást, vagy indokolt esetben hatósági feljelentést és bírósági eljárást vonhat maga után.

2. FEJEZET – ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 

A Tulajdonos fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen okból, bármely szolgáltatás elvégzését vagy bármely termék forgalmazását vagy kiszállítását megszüntesse vagy megtagadja. Ebben az esetben, amennyiben a termék vagy szolgáltatás ellenértéke már kifizetésre került, az Webáruház teljes egészében visszafizeti a vonatkozó pénzösszeget, azaz ebből adódóan nem érheti közvetlen anyagi hátrány a Webáruház egyetlen vásárlóját sem.

A Webáruház használatával Ön tudomásul veszi, hogy bizonyos adatai (nem beleértve a fizetési folyamatot, illetve az annak során használt bankkártya vagy PayPal adatokat) titkosítatlan csatornán kerülhetnek továbbításra. A fizetési folyamat során használt adatok minden esetben titkosított csatornán kerülnek továbbításra.

A Webáruház látogatásával vagy használatával Ön beleegyezik, hogy a Webáruház semmilyen tartalmát nem reprodukálja, másolja, értékesíti, viszontértékesíti, vagy használja fel semmilyen célból a Tulajdonos előzetes írásos engedélye nélkül.

3. FEJEZET – A WEBÁRUHÁZBAN FELTÜNTETETT ADATOK TELJESKÖRŰSÉGE, PONTOSSÁGA, NAPRAKÉSZSÉGE

 

A Tulajdonos a tőle elvárható módon mindent megtesz azért, hogy a lehető legtökéletesebb módon eljárva a Webáruház folyamatosan teljesen pontos, teljes körű, és naprakész információkat jelenítsen meg. Nem vállalunk felelősséget azért, ha esetlegesen a webáruházban feltüntetett valamely termékleírás, fénykép, vagy bármilyen adat, információ nem pontos, nem teljes körű, vagy nem aktuális.

Fenntartjuk a jogot, hogy bármely adatot, bármikor, indoklás nélkül módosítsunk a Webáruházban.

4. FEJEZET – TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK, ÁRAK MÓDOSÍTÁSA

 

A Tulajdonos fenntartja a jogot, hogy bármely terméket, szolgáltatást, vagy az azokhoz tartozó árat indoklás nélkül módosítsa, esetleg azok forgalmazását felfüggessze.

5. FEJEZET – TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK

 

A Tulajdonos a tőle elvárható legteljesebb mértékben jár el a termékek képének a Webáruházban történő megjelenítésekor, azonban nem vállal garanciát azért, hogy a Vásárló monitorán ugyanúgy, élethűen jelennek meg a színek. Valamennyi leírás és méret meghatározás körülbelülinek tekinthető. A termékek mérete, pontos megjelenése, bizonyos varianciát mutathat a Webáruházban feltüntetett képekhez és adatokhoz képest. A Tulajdonos fenntartja a jogot, hogy bármely általa forgalmazott termék esetében korlátozza a rendelhető mennyiséget.

6. FEJEZET – SZÁLLÍTÁSI ÉS SZÁMLÁZÁSI INFORMÁCIÓK PONTOSSÁGA

 

A Webáruház használatával Ön elfogadja, hogy megrendeléséhez pontos és teljes körű adatokat ad át számunkra, mind a Vásárló neve, Szállítási címe, telefonos és email elérhetőségei, mind pedig a számlázási név és cím tekintetében. Ezen adatok pontos és teljes körű megadása nélkülözhetetlen a Vásárló megfelelő kiszolgáláshoz. Amennyiben változás következik be adataiban, azokat azonnal átvezeti a profiljában nyilvántartott adatmezőkön.

Valamennyi vásárlás ellenértékét még a kiszállítás előtt, a megrendelés rögzítésekor azonnal fizetni szükséges.

7. FEJEZET – OPCIONÁLIS ELEMEK

 

A Tulajdonos fenntartja a jogot, hogy a Webáruházban új weboldal elemeket és eszközöket vezessen be, amelyeket harmadik fél szolgáltat. Ezek használatára szintén a jelen ÁSZF vonatkozik.

8. FEJEZET – HARMADIK FÉL HIVATKOZÁSOK

 

A Webáruházban előfordulhatnak harmadik félhez tartozó webhelyre mutató hivatkozások, amelyek a Vásárlót elnavigálhatják harmadik fél weboldalára. A harmadik fél weboldalán feltüntetett információkért, illetve semmilyen ezzel összefüggésben felmerülő kérdéssel, problémával összefüggésben a Tulajdonos nem vállal semmilyen felelősséget.

9. FEJEZET – FELHASZNÁLÓI KOMMENTEK, VISSZAJELZÉSEK, ÉS EGYÉB BEADVÁNYOK

 

Bármilyen, a Weboldal látogatója vagy felhasználója által beküldött ötlet, visszajelzés, javaslat, beadvány, szabadon, bármilyen korlátozás nélkül másolható, terjeszthető, felhasználható a Tulajdonos által. Az Tulajdonos semmilyen kötelezettséget nem vállal ezek bizalmas kezelésére, megválaszolására, ezekkel összefüggésben kompenzáció fizetésére. A Weboldalon megjelenített felhasználói kommenteket, értékeléseket a Webáruháznak jogában áll törölni, amennyiben azok törvénytelenek, obszcének, bármilyen kód elemet tartalmaznak, pornográf tartalmat hordoznak, vagy támadó jellegűek, bántóak, becsületsértőek, rágalmazóak bárkire vagy bármilyen szellemi termékre vagy jogi személyiségre nézve. A Felhasználó elfogadja, hogy felelős az általa hagyott komment tartalmáért, míg a Tulajdonos minden tőle telhetőt elkövet a jogszabályi vagy ÁSZF szempontból tiltott kommentek azonnali eltávolításáért.

10. FEJEZET – SZEMÉLYES ADATOK

 

Cégadatok  a Webáruházban található termékekre vonatkozóan:

Forrás Temploma Rend Egyesület, 1068 BUDAPEST, KIRÁLY UTCA 80.

Nyilvántartási szám: 01-02-0017-030

Adószám: 19102818-1-42

Regisztrálta a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága.

 

Bármilyen kérdés, probléma, panasz, regisztrációs adatok törlésére vonatkozó igény, vagy általános kapcsolatfelvétel esetén kérjük az alábbi elérhetőségek valamelyikén lépjen velünk kapcsolatba. Kapcsolattartási információk:

Email cím: forrastemplomarend@gmail.com

Telefonszám:

 

 

REGISZTRÁCIÓ

 

Az oldal böngészéséhez és a vásárláshoz nem kötelező, de lehetséges regisztrálni.

A vásárlással a Felhasználó egyidejűleg elismeri azt is, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeinket ismeri és magára nézve azt kötelezőnek tekinti és elfogadja.

Az elektronikus úton létrejött szerződés ráutaló magatartás formájában jognyilatkozatnak minősül.

A szerződés dokumentumai: a Vevő vételi ajánlata (rendelés) és a Szolgáltató visszaigazolása.

Amennyiben a felhasználó regisztrálni szeretne a webáruházban, úgy meg kell adni a regisztrációhoz szükséges adatokat is, így a vásárló számlázási és szállítási adatait, telefonszámát, e-mail címét, a kapcsolattartó nevét, valamint a későbbi belépéshez szükséges jelszavát. A regisztráció során a vásárló jelezheti hírlevél igényét is. A hírlevél igénylés a vásárló által bármikor törölhető. A regisztrációt e-mailben visszaigazolja a rendszer. A vásárló köteles az általa megadott jelszót bizalmasan kezelni. Amennyiben az azonosítás során a vásárló egyedi azonosítója és jelszava helyes megadását követően a vásárló adatai arra jogosulatlan harmadik személy birtokába kerültek, az ebből eredő károkért, illetve hátrányokért az Adatkezelő felelősséget nem vállal. A felhasználók e-mail címük megadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy a szolgáltató technikai jellegű üzenetet küldjön számukra. A regisztrált adatokat az üzemeltető kérelemre törli a rendszerből. A törlési kérelem biztonsági okokból csak akkor lesz érvényes, ha a törlési kérelmet a felhasználó e-mailben megerősíti, így elkerülhető, hogy valaki más szándékosan vagy tévedésből mást töröljön a regisztrációs adatbázisból.

AZ ÁRUCIKKEK CSERÉJE

 

Ha a megrendelt áru hibás, akkor azt a törvényben meghatározott határidőn belül díjmentesen kicseréljük (a rendelkezésre álló készlet erejéig, ellenkező esetben beszerzés után). Abban az esetben, ha ezt a lehetőséget nem kívánja igénybe venni a Vásárló, a vételárat teljes egészében visszatérítjük.

A VÁSÁRLÁSTÓL VALÓ ELÁLLÁS JOGA

 

Vásárló a megrendelése során élhet a 213/2008. (VIII. 29.) és a 17/1999. Kormányrendeletben részletesen rögzített feltétel nélküli elállási jogával, azaz a vásárló a szerződéstől az áru átvételét követő 14 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat. Ebben az esetben az eladó köteles a vevő által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást és az áru visszaszolgáltatását követő harminc napon belül visszatéríteni.

A visszatérítés a szállítás költségre nem vonatkozik, valamint a termék visszajuttatásának költsége a vevőt terheli.

Az Eladó kizárólag sérülésmentes, hiánytalan csomagolású termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat a Vásárló részére megtéríteni. Az eladó követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

A SZERZŐDÉS HATÁLYA

 

A megrendelés akkor lép életbe, ha online megrendelését e-mailben visszaigazoljuk. Az áruházi rendszer által küldött automata visszaigazolás nem egyenértékű a fent említett visszaigazolással. Az esetleges elírásokért, téves adatokért semmilyen felelősséget nem vállalunk. A termékoldalakon található termék leírások csak tájékoztató jellegűek, nem minden esetben tartalmaznak az adott termékről minden információt.

A szerződés a rendelés elküldésével, illetve annak visszaigazolásával lép hatályba, és az áru kiszállításával zárul le.

A szerződés semmisnek tekinthető akkor, ha a regisztráció hiányos adatokat tartalmaz, vagy nem teljesíthető kérés van feltüntetve.

ADATVÉDELEM

 

A Webáruház üzemeltetője a Tulajdonos, a birtokába jutott adatokat bizalmasan kezeli, kizárólag a rendelések teljesítéséhez és vásárlással kapcsolatos célokra használja fel. Adatait harmadik félnek nem adjuk át. Kivételt képezhet a kézbesítéshez minimálisan szükséges cím adatok.
A vásárló által a regisztrációkor megadott e-mail címeket kizárólag a Nadishop Online bolttal kapcsolatos hírlevelek, tájékoztatóanyagok eljuttatására használjuk, melyet előzetesen a vásárlók regisztrációjukkal elfogadtak. A Webáruház a hírlevélre jelentkezőknek csak a kért hírlevelet fogja küldeni. A listáról bármikor lejelentkezhet. Adatainak kezelésekor 1992. évi LXIII. Tv. rendelkezései alapján, az Adatvédelmi Törvénynek megfelelően járunk el.
Önnek, jogában áll megismernie, illetve szükség esetén módosítania az általunk Önről nyilvántartott adatokat, továbbá jogában áll kérnie, hogy ezeket az adatokat töröljük rendszerünkből. A törlés lehetőségéről és mikéntjéről hírlevelünk alján lévő információs sávban tájékoztatjuk. A törlést kérheti még az ügyfélszolgálat telefonszámán: vagy az forrastemplomarend@gmail.com e-mail címen. 

A szolgáltatás használatának megkezdésével a felhasználók elfogadják a jelen feltételeket, amely folyamatosan elérhető a webárház oldalán. A webáruház üzemeltetője fenntartja magának a jogot jelen közlemény bármikori megváltoztatására. Az üzemeltető magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen közlemény tartalmát. Az üzemeletető elkötelezett a webáruház szolgáltatás minőségének a legmagasabb szinten tartása irányában, a szolgáltatás használatából eredő esetleges károkért azonban semmilyen felelősséget nem vállal.

Az üzemeltető számára alapvető cél a látogatók személyes adatainak védelme, kiemelten fontosnak tartja a felhasználók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az üzemeltető látogatók személyes adatait bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Az alábbiakban ismertetjük adatkezelési alapelveinket, bemutatjuk azokat az elvárásokat, melyeket az üzemeltető saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott és betart. Az üzemeltető adatvédelmi koncepciója a tájékoztatáson alapuló önkéntes beleegyezésen nyugszik, melynek megvalósítására a szolgáltatás használatának minden fázisában törekszik. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992.évi LXIII. törvény;

A személyes adatok kezelése vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa 1995. október 24-i 95/46/EK irányelve;

A Strasbourgban, 1981. január 28-án kelt, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló, az 1998. évi VI. törvénnyel kihirdetett Egyezmény;

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;

A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény.

A webáruházban adatkezelést az üzemeltető végez, harmadik fél részére személyes adatokat nem ad ki, csak az érintett előzetes és kifejezett hozzájárulása alapján. A megrendelés elküldésével a személyes adatok kiszállító cég irányába történő továbbításához a vásárló kifejezetten hozzájárul. A felhasználókról gyűjtött személyes adatokból készült statisztikákat harmadik fél részére kizárólag az adatközlő személyére vonatkozó információtól megfosztva továbbít. Az így továbbított adatból semmilyen eljárással nem reprodukálható az adatközlő valamely személyes adata. A webáruházban gyűjtött személyes adatokat más forrásból származó adatokkal az adatkezelő nem kapcsolja össze. Harmadik országba (külföldre) az üzemeltető felhasználói adatokat nem továbbít. A webáruház oldalán az üzemeltető különleges adatot (a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat) nem gyűjt felhasználóiról. A webáruház látogatói a szolgáltatást önkéntesen használják. Tudomásul veszik, hogy a webáruházban a rendelés csak regisztráció után adható le. Amennyiben törvényi felhatalmazás alapján az üzemeltető köteles a megkereső hatóság részére személyes adatot kiadni, és annak minden feltétele adott, úgy a kérésnek eleget tesz. Ezt a szolgáltatás látogatója és igénybevevője (felhasználó) tudomásul veszi, ezzel kapcsolatban kifogást nem fog emelni. Az üzemeltető az egyes felhasználók adatmódosítási, adatkérési, adattörlési, adatkezelési tájékoztatási kérdéseit fogadja, és a lehető leghamarabb, de legkésőbb 30 napon belül válaszol. A webáruházban előfordulhatnak linkek más, külső oldalakra. Az üzemeltető nem felelős más weboldalak adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban. Jelen nyilatkozat csak az üzemeltető által működtetett webáruházra vonatkozik.

A honlap látogatók technikai jellegű adatainak rögzítése

A honlap látogatása során az áruházi rendszer rögzíti a felhasználók IP címét, az operációs rendszert, a böngésző típusát és a látogatott oldal címét. Az adatmentésnek elsősorban technikai jellegű célja van, a rendszer folyamatos működéséhez elengedhetetlen. Az adatrögzítés további célja a felhasználói szokások elemzése, látogatottsági statisztikák készítése, mely a még magasabb színvonalú kiszolgáláshoz nyújt segítséget. A naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval az üzemeltető nem kapcsolja össze, a felhasználó személyének azonosítására nem törekszik.

A Megrendelő adatait a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tároljuk. Adatait bizalmasan kezeljük, azt harmadik fél része át nem adjuk, kivéve a szerződés teljesítésekor a Szállítást végző vállalat.

 

Amennyiben olyan kérdése van, amelyre itt nem kapott választ, kérem írjon az forrastemplomarend@gmail.com e-mail címre.